จำหน่ายสินค้าจากประเทศญี่ปุ่น ตั๋วเข้าพิพิธภัณฑ์จิบุลิ 

กระเป๋า รองเท้า เสื้อ ข้างของเครื่องใช้คุณภาพ ตุ๊กตา ฯลฯ